DISCLAIMER

 

Met het gebruik van de website https://essence.marketing aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van https://essence.marketing, is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van https://essence.marketing wordt gratis beschikbaar gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Essence Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Essence Marketing is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via https://essence.marketing naar wordt verwezen.

Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Essence Marketing. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.

Voor zover het intellectuele eigendomsrecht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft Essence daarvoor toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het u niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.